Město Horní Jiřetín

INFORMACE PRO OBČANY

!

8. 3. 2016 (ÚTERÝ) ODPADAJÍ Z DŮVODU KONÁNÍ AKCE NA SÁLE

V KULTURNÍM DOMĚ CVIČENÍ JÓGY I PILATES. 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!


PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ v Ústeckém kraji pro rok 2016

Ústecký kraj - Pozvánka na seminář

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-podpora-zacinajicich-podnikatelu.pdf 309 Kb

ČESKÁ POŠTA

Nabídka pracovní příležitosti

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img410.pdf 652.3 Kb

NÁDOBY NA BIOODPAD - KOMPOSTÉRY

Město Horní Jiřetín - pronájem

Město Horní Jiřetín nabízí k zapůjčení všem občanům Horního Jiřetína kompostéry o objemu 1000l.

V případě zájmu se prosím obraťte na MěÚ Horní Jiřetín, kontaktní osobou je Miluše Vrábelová.

Tel. č.: 476 734 283                                              

E-mail: urad@hornijiretin.cz

 


MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

UPOZORNĚNÍ

 

Upozorňujeme občany města Horního Jiřetína, že místní poplatek ze psů pro rok 2016 je splatný nejpozději do 30.06.2016 (Obecně závazná vyhláška města Horního Jiřetína č. 4/2012, o místním poplatku ze psů).

Možnost úhrady poplatku:

  • v hotovosti na pokladně v podatelně MěÚ Horní Jiřetín
  • bezhotovostně převodem na účet č. 2222491/0100
  • poštovní poukázkou

Je nutné vždy uvádět variabilní symbol, který získáte u správce poplatku na tel. č. 476 734 283.

Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

 Ing. Vladimír Buřt,starosta


KOTLÍKOVÁ DOTACE

 

Zastupitelstvo města Horní Jiřetín na svém zasedání konaném dne 07.10.2013 (usnesení č. 107/10/13) schválilo záměr finančně podporovat přechod z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Horní Jiřetín. 

Cílem této systémové podpory je trvalé odstranění stávajících zastaralých topenišť na tuhá paliva za kvalitní nízkoemisní způsoby vytápění na území města Horního Jiřetína. Toto opatření je zaměřeno zejména na snižování vnášení jemných prachových částic a nebezpečných polycyklických aromatických uhlovodíků do venkovního ovzduší.

Výše příspěvku činí max. 50 % žadatelem vynaložených nákladů na pořízení instalovaného zařízení (zdroje tepla), a to do max. výše 40 tis.,- Kč.
 

 

Žádosti o dotaci je možné podávat od 27.11.2013 na Městském úřadě v Horním Jiřetíně, Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Priloha c.1-Vyklad UHOS.docx KOTLÍKOVÁ DOTACE 13.1 Kb
Příloha č.2-Seznam akceptovatelných zdrojů.docx KOTLÍKOVÁ DOTACE 18.2 Kb
Příloha č.3-Žádost o dotaci.doc KOTLÍKOVÁ DOTACE 36.4 Kb
zasady-kotlikova-dotace-nove-zneni.pdf 151.7 Kb

NALEZENÍ PSI V HORNÍM JIŘETÍNĚ

Nalezení psi jsou v Městském útulku Litvínov

Kontakty: 737 142 577 - pracovník útulku pouze v pracovní době, 476 767 850 stálá služba

stefan.horsky@mulitvinov.cz

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
32-4886-pat-je-asi-2-lety-pejsek-rasy-x-jezevcika-cerne-barvy.-nalezeny-v-hornim-jiretine.-vice-informaci-poda-utulek.jpg 415.3 Kb
33-4887-mat-je-asi-2-lety-pejsek-rasy-x-shi-tzu-bezove-barvy-nalezeny-v-hornim-jiretine.-vice-informaci-poda-utulek..jpg 385.6 Kb
34-4888-alma-je-asi-5-leta-fenka-rasy-x-no-rezave-barvy-nalezena-v-janove.-vice-informaci-poda-utulek..jpg 416.1 Kb

INFORMACE - AUTOBUSOVÉ LINKY

INFORMACE PRO OBČANY

Od 1.1.2015 jsou v provozu nové autobusové spoje linky č. 28 a č.14 (viz příloha)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
linka_14_od_01012015.pdf 2097.8 Kb
linka_28_od_01012015.pdf 312.2 Kb

Město Horní Jiřetín

Zjišťování a omezování výskytu a šíření škodlivých organismů včetně plevelů

Vážení občané,

považujeme za důležité Vás seznámit s tím, že každý z nás, kdo vlastní jakýkoliv pozemek je povinen mimo jiné dle ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinářské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

Těm, kteří si neplní své povinnosti udržovat pozemky, které vlastní, případně užívají, lze uložit pokutu do výše 30.000 Kč a právnické osobě až do výše 500.000 Kč.

Víme a věříme, že pro většinu z Vás je samozřejmostí postarat se o svůj majetek a sekání trávy, a údržba pozemků je pro Vás přirozenou činností. Žádáme Vás dívat se kolem sebe a upozorňovat své sousedy ať udržují svůj majetek. Zabráníme tak dalšímu šíření plevele a požárům v neudržovaných prostorech.

Ing. Vladimír Buřt, starosta

Dnes je: 20.04.2018

Svátek slaví: Marcela

Aktuality

Město Horní Jiřetín
Veřejná zakázka "Stavební úpravy objektu čp. 49 na zdravotní středisko a služby, Horní Jiřetín" - Rozhodnutí zadavatele k podané námitce stěžovatele METALL QUATRO spol. s r.o.
více
Plnění rozpočtu za rok 2015
více
Městská policie v Horním Jřetíně
více
Město Horní Jiřetín
Dodatečné informace zadavatele ke dni 05.02.2016 - Veřejná zakázka na stavební práce: "Stavební úpravy objektu čp. 49 na zdravotní středisko a služby, Horní Jiřetín"
více
Město Horní Jiřetín
Dodatečné informace zadavatele ke dni 04.02.2016 - Veřejná zakázka na stavební práce: "Stavební úpravy objektu čp. 49 na zdravotní středisko a služby, Horní Jiřetín"
více
JÓGA
Každé úterý od 17.30 hod
více
CVIČENÍ PILATES
Každé úterý od 16.30 hod a každý čtvrtek od 17.30 hod
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku
ev. č. MÚ 1/2013
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku
ev. č. MÚ 300/2015
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku
ev. č. MÚ 299/2015
více

Kontaktní údaje

Město Horní Jiřetín
Potoční 15
435 43 Horní Jiřetín 

Bankovní spojení:
KB Most, č.ú. 2222491/0100

email: podatelna@hornijiretin.cz
IČO: 00265942
DIČ: CZ00265942

ÚSTŘEDNA
tel.: 476 734 283

STAROSTA
tel.: 476 734 404

anketa

Poskytují naše stránky dostatek užitečných informací?